Vyplácanie podpory v nezamestnanosti - dátum

Rok 2024

Vyplácanie podpory v nezamestnanosti je mesiac pozadu. Dôležitý je termín, kedy sa pôjdete zaregistrovať na úrad práce do evidencie nezamestnaných. Keďže výplata zo zamestnania chodí mesiac pozadu, rovnako príde aj dávka v nezamestnanosti. Dátum vyplatenia podpory v nezamestnanosti v roku 2024 závisí od spôsobu vyplácania. Je možné zvoliť platbu na účet alebo poštovou poukážkou.

Výplatný termín dávky v nezamestnanosti - príklady:

Dátum evidencie na ÚP Forma výplaty Výplatný termín
1.2.2024 na účet do 15.3.2024
1.2.2024 poštovou poukážkou od 18.3.2024 do 27.3.2024
1.6.2024 na účet do 15.7.2024
1.6.2024 poštovou poukážkou od 18.7.2024 do 27.7.2024

Kedy chodí podpora v nezamestnanosti na účet?

Pokiaľ si zvolíte tento druh prijatia dávky v nezamestnanosti, obyčajne podpora príde do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ sa napríklad zaevidujete ako nezamestnaný 1.2.2024, podpora v nezamestnanosti by mala prísť do 15.3.2024.

Viac informácií:

Aká je miera nezamestnanosti na Slovensku podľa okresov a aká je v Európskej únii?
Ako vypočítať výšku podpory a ako získať peniaze navyše ak si nájdete prácu medzi 3 až 6 mesiacmi na úrade práce?

Dávka v nezamestnanosti poštovou poukážkou

Predovšetkým starší ľudia, ktorí sú zvyknutí na klasickú poštu, často využívajú možnosť posielania podpory v nezamestnanosti poštou. Výplatný termín sociálnej poisťovne je približne od 18. do 27. dňa. Niekedy sa môže posunúť o 1 až 2 dni práve kvôli víkendom. Ak ste sa zaevidovali na úrad práce napríklad 1.2.2024, podpora by mala prísť cca. 18.3.2024 až 27.3.2024.