Denný vymeriavací základ

Rok 2024 a 2023

Na to, aby sme mohli určiť podporu v nezamestnanosti nám poslúžiť denný vymeriavací základ. Podľa hrubej mzdy sa dá vypočítať denný vymeriavací základ. Ide o veličinu, ktorá sa každý rok zvyšuje podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V nasledujúcej tabuľke si môžeme pozrieť výšku vymeriavacieho základu ak zarábate priemernú mzdu a výšku maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý je možné získať:

Vymeriavací základ pri priemernej mzde a maximálny denný vymeriavací základ:

Obdobie Pri priemernej mzde Maximálny
1.7.2024 - 30.6.2025 46,7296 € (odhad) 93,4593 € (odhad)
1.7.2023 - 30.6.2024 42,87125 € 85,7425 €
1.7.2022 - 30.6.2023 39,8137 € 79,6274 €
1.7.2021 - 30.6.2022 37,24935 € 74,4987 €
1.7.2020 - 30.6.2021 35,90135 € 71,8027 €
1.7.2019 - 30.6.2020 33,30415 € 66,6083 €
1.7.2018 - 30.6.2019 31,3644 € 62,7288 €
1.7.2017 - 30.6.2018 29,9836 € 59,9672 €
1.7.2016 - 30.6.2017 29,03015 € 58,0603 €
1.7.2015 - 30.6.2016 28,20825 € 56,4165 €
1.7.2014 - 30.6.2015 27,09045 € 54,1809 €
1.7.2013 - 30.6.2014 26,4658 € 52,9316 €

Na základe čoho sa vypočíta strop?

Denný vymeriavací základ sa počíta z vašej priemernej mzdy za posledné 2 roky. Ak požiadate o podporu v nezamestnanosti od 1.7.2023 do 30.6.2024 a zarábali ste priemernú mzdu, váš vymeriavací základ bude 42,87125 €. Do výšky dvojnásobku priemernej mzdy rastie základ priamoúmerne. Pokiaľ máte mzdu viac ako dvojnásobok priemernej mzdy, výška maximálneho denného vymeriavacieho základu sa zastaví na sume 85,7425 €.

Mohlo by vás zaujímať:

Získajte informácie o výške podpory a jej maxime.
Aká je nezamestnanosť v okresoch a krajoch na Slovensku a aká je v Európskej únii?

Vymeriavací základ sa nerovná výške podpory v nezamestnanosti

Ak už ste požiadali o dávky v nezamestnanosti, v rozhodnutí o priznaní podpory v nezamestnanosti vám sociálna poisťovňa oznámi denný vymeriavací základ. Táto hodnota však neznamená výšku podpory. Keďže dávky v nezamestnanosti predstavujú 50% vašej hrubej mzdy, aby ste dostali priemernú sumu peňazí na deň, musíte denný vymeriavací základ vydeliť číslom 2.