Poistenie v nezamestnanosti

Rok 2024

Pokiaľ by ste chceli alebo poberáte podporu v nezamestnanosti, dôležitý fakt pri výpočte je, či ste platili poistenie v nezamestnanosti. Výška tohto poistenia je 1% z hrubej mzdy. Okrem toho je zamestnávateľ povinný prispievať ďalšie 1% do tohto fondu. Na základe vašej hrubej mzdy môžete v nasledujúcej tabuľke zistiť, koľko € budete platiť poistenie v nezamestnanosti vy z vašej hrubej mzdy a koľko váš zamestnávateľ.

Koľko € platíte poistenie v nezamestnanosti podľa výšky hrubej mzdy:

Hrubá mzda Z vašej hrubej mzdy Zamestnávateľ
500 € 5 € 5 €
600 € 6 € 6 €
700 € 7 € 7 €
800 € 8 € 8 €
900 € 9 € 9 €
1000 € 10 € 10 €
1100 € 11 € 11 €
1200 € 12 € 12 €
1300 € 13 € 13 €
1400 € 14 € 14 €
1500 € 15 € 15 €
1600 € 16 € 16 €
1700 € 17 € 17 €
1800 € 18 € 18 €
1900 € 19 € 19 €
2000 € 20 € 20 €

Aký vplyv má poistenie v nezamestnanosti na výšku podpory?

Výšku podpory v nezamestnanosti určuje fakt, či ste počas práce platili poistenie v nezamestnanosti. Ak ste ho vy alebo zamestnávateľ neplatili, nemáte na podporu nárok. Musíte ho platiť minimálne 730 dní za posledné 4 roky. Ak ste túto podmienku splnili, vaša podpora v nezamestnanosti bude predstavovať 50% z hrubej mzdy.

Viac informácií:

Podpora v nezamestnanosti - ako ju získať, ako sa vypočíta jej výška a maximum.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je možné platiť aj dobrovoľne. Môže to urobiť občan, ktorý je starší ako 16 rokov. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v roku 2024 nie je možné platiť len tak samostatne, ale je možné ho platiť v sociálnych odvodoch. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti sa väčšinou oplatí zaplatiť, keď vám chýba pár dní, aby ste mali nárok na podporu v nezamestnanosti. Pokiaľ ide o osoby SZČO, ak vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti je tu dobrovoľné.