Odstupné a podpora v nezamestnanosti

Rok 2024

Je možné prihlásiť sa na úrad práce, keď ste stratili zamestnanie a poberáte odstupné od predošlého zamestnávateľa? Je možná podpora v nezamestnanosti a odstupné v súbehu? Na oboje otázky môžeme odpovedať áno. Aby ste mohli poberať dávky v nezamestnanosti aj pri 5 mesačnom odstupnom, prihláste sa na úrad práce. V tabuľke si môžeme pozrieť, ako je to s čakaním na odstupné.

Odstupné a podpora v nezamestnanosti v súbehu:

Dĺžka odstupného Možnosť poberať podporu
1 mesiac nemusíte čakať na odstupné
2 mesiace nemusíte čakať na odstupné
3 mesiace nemusíte čakať na odstupné
4 mesiace nemusíte čakať na odstupné
5 mesiacov nemusíte čakať na odstupné
Pol roka a viac nemusíte čakať na odstupné

Najlepšie je evidovať sa ihneď

Ak chcete poberať podporu v nezamestnanosti a aj odstupné naraz, najlepšie je zaregistrovať sa na úrade práce hneď prvý pracovný deň. Na nič nečakajte. Deň, kedy vám príde prvá dávka v nezamestnanosti závisí od prvej návštevy úradu práce a nie od výšky a dĺžky odstupného. Nebudete znevýhodnený oproti človeku, ktorý nemá nárok na odstupné od svojho zamestnávateľa.


Okrem evidencie na úrade práce je nutné navštíviť sociálnu poisťovňu

Väčšinou po druhom predvolaní na úrad práce vám dajú potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ďalej si vypíšte žiadosť o dávku v nezamestnanosti a odovzdajte ju v sociálnej poisťovni. Súbeh podpory v nezamestnanosti a odstupného je na Slovensku realita. Napríklad v susednom Česku musíte najprv vyčerpať odstupné a až potom je možné poberať podporu v nezamestnanosti. Určite nie je dobrý nápad stať sa dobrovoľne nezamestnaným. Prídete o všetky výhody.