Ako vybaviť dávku v nezamestnanosti

Rok 2022

Keď zamestnanec odíde od svojho zamestnávateľa, často si kladie otázku, ako si môže vybaviť dávky v nezamestnanosti. Poradíme vám, ako si vybavíte podporu v nezamestnanosti:

1. Zaregistrujte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Prvý krok k úspešnému vybaveniu dávky v nezamestnanosti je návšteva úradu práce. Musíte sa zaregistrovať ako evidovaný nezamestnaný. Poberať podporu v nezamestnanosti bez evidencie na úrade práce nie je možné. Vypíšete tlačivo a zaevidujete sa na úrade. Nezabudnite priniesť výpoveď alebo dohodu o ukončení pracovného pomeru - kópiu a občiansky preukaz. Doneste aj diplom alebo maturitné vysvedčenie a ak máte, tak aj zápočtový list – kópie. O niekoľko dní budete predvolaný opäť. Neodkladajte to a choďte tam hneď ako skončíte zamestnanie alebo najneskôr do 7 dní.

2. Druhá návšteva úradu práce

Keďže je viac ako isté, že nedostanete hneď pri prvej návšteve úradu práce rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, získate ho pri druhej návšteve úradu práce. Pravidelné návštevy si poriadne zapamätajte a nastavte si pripomienku. Ak nebudete spolupracovať s úradom práce, vyradia vás z evidencie a prídete o podporu v nezamestnanosti.

3. Návšteva sociálnej poisťovne a vypísanie žiadosti.

Hneď ako vybavíte krok č.2 na úrade práce, navštívte sociálnu poisťovňu. Vypíšte tlačivo žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Prineste so sebou aj rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a občiansky preukaz.

4. Rozhodnutie o priznaní / nepriznaní dávky

Ak už ste úspešne podali žiadosť, príde vám poštou rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní dávky v nezamestnanosti. Ak vám dávku priznajú, dostanete ju vo výplatnom termíne. Ak vám ju nepriznajú, môžete sa proti rozhodnutiu odvolať. Pravdepodobne ale nebudete úspešný.