Ako vybaviť dávku v nezamestnanosti

Rok 2024

Keď zamestnanec odíde od svojho zamestnávateľa, často si kladie otázku, ako si môže vybaviť dávky v nezamestnanosti. Poradíme vám, ako si vybavíte podporu v nezamestnanosti:

1. Zaregistrujte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Prvý krok k úspešnému vybaveniu dávky v nezamestnanosti je návšteva úradu práce. Musíte sa zaregistrovať ako evidovaný nezamestnaný. Poberať podporu v nezamestnanosti bez evidencie na úrade práce nie je možné. Vypíšete tlačivo a zaevidujete sa na úrade. Nezabudnite priniesť výpoveď alebo dohodu o ukončení pracovného pomeru - kópiu a občiansky preukaz. Doneste aj diplom alebo maturitné vysvedčenie a ak máte, tak aj zápočtový list – kópie. Neodkladajte to a choďte tam hneď ako skončíte zamestnanie alebo najneskôr do 7 dní.

2. Požiadajte o podporu v nezamestnanosti

Oproti minulosti, kedy bolo nutné navštíviť aj sociálnu poisťovňu, teraz si môžete vybaviť podporu v nezamestnanosti hneď v prvý deň, kedy navštívite úrad práce. Úradníčke môžete aktívne navrhnúť, že by ste si chceli vypísať aj žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Pravidelné návštevy si poriadne zapamätajte a nastavte si pripomienku. Ak nebudete spolupracovať s úradom práce, vyradia vás z evidencie a prídete o podporu v nezamestnanosti.

3. Rozhodnutie o priznaní / nepriznaní dávky

Ak už ste úspešne podali žiadosť, príde vám poštou rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní dávky v nezamestnanosti. Ak vám dávku priznajú, dostanete ju vo výplatnom termíne. Ak vám ju nepriznajú, môžete sa proti rozhodnutiu odvolať. Pravdepodobne ale nebudete úspešný.

4. Spolupracujte s úradom práce

Po priznaní dávky v nezamestnanosti nezabúdajte, že vašou povinnosťou je spolupracovať s úradom práce. Zamestnankyňa UPSVAR-u vám vždy určí, kedy máte prísť na úrad práce znova. Daný dátum si poznačte do kalendára alebo si nastavte pripomienku a určite ho dodržte. Ak sa nedostavíte, môžu vás z evidencie vyradiť a vy prídete aj o dávku v nezamestnanosti.

5. Mali by ste aktívne hľadať prácu

Je viac než isté, že sa budete musieť nejakým spôsobom preukázať, že si hľadáte zamestnanie. Buď budete musieť doniesť potvrdený papier od zamestnávateľa, že ste si hľadali prácu alebo aspoň vytlačiť e-mailovú komunikáciu so zamestnávateľom. Ani túto skutočnosť neignorujte. Na úrade práce nikdy nebuďte rebel a doneste to, čo od vás budú vyžadovať.