Nárok na podporu

Rok 2024

Kedy mám nárok na podporu v nezamestnanosti? Základná podmienka, aby ste mali nárok na podporu v roku 2024 je byť nezamestnaný. Zároveň musíte odpracovať (platiť poistenie v nezamestnanosti) 730 dní za posledné 4 roky. Nie je nutné získať všetky dni u jedného zamestnávateľa. Ide o súčet dní u ľubovoľných zamestnávateľov. Pozrime si situácie, kedy získate a kedy nezískate podporu v nezamestnanosti pri splnení podmienky odpracovaných dní.

Nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2024:

Situácia Nárok na dávku
Skončila mi pracovná zmluva áno
Dal som v práci výpoveď bez udania dôvodu áno
Dostal som hodinovú výpoveď za závažné porušenie pracovnej disciplíny áno
Pracoval som na dobu určitú áno
Nie som študent a pracoval som na dohodu áno
Občas som pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov nie
Počas štúdia so mal aj pracovnú zmluvu áno
Poberám starobný dôchodok nie
Požiadal som o predčasný dôchodok nie
Poberám invalidný dôchodok nie
Ako SZČO som platil poistenie v nezamestnanosti áno
Ako SZČO som neplatil poistenie v nezamestnanosti nie

Zamestnanec s pracovnou zmluvou je dobre chránený

V najlepšej situácií z pohľadu nároku na dávku v nezamestnanosti je štandardný zamestnanec. Pokiaľ odpracoval 2 roky, nemá sa čoho obávať. V prípade, že sa stane nezamestnaným, získava nárok na podporu v nezamestnanosti. Nemusí mať strach, ak dá výpoveď. Dôvod ukončenia pracovného pomeru môže byť ľubovoľný. Sociálnu poisťovňu nebude zaujímať, či ste boli svedomitý zamestnanec alebo vás prepustili pre problémy s alkoholom.

U absolventov škôl je to otázne

Skončili ste ako absolvent strednej alebo vysokej školy bez práce a počas štúdia ste pracovali? To, či budete mať nárok na dávku v nezamestnanosti záleží od toho, aký typ zmluvy ste mali. Pri brigádnických prác študentov sa väčšinou sociálne poistenie neplatí, zatiaľ čo pri TPP alebo skrátenom úväzku áno. Pozrite si výplatnú pásku, či váš zamestnávateľ platil poistenie v nezamestnanosti.

Súbeh dávok je väčšinou zakázaný

Ak už ste dosiahli dôchodkový vek a poberáte predčasný alebo štandardný starobný dôchodok, nárok na dávku v nezamestnanosti už nevzniká. Rovnako je to aj u invalidného dôchodcu. Výnimku tvorí výsluhový dôchodca, ktorý môže poberať dávku v nezamestnanosti a aj výsluhový dôchodok. Uvidíme, či možnosť súbehu s podporou v nezamestnanosti bude aj v roku 2025. Informácia o tom, že by sa to malo meniť momentálne nie je.