Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Rok 2024

V prípade, že ste v evidencii na úrade práce a poberáte dávky v nezamestnanosti, za určitých okolností je možné získať peniaze od štátu navyše. Existuje možnosť jednorazového vyplatenia 50 % dávky v nezamestnanosti z nevyčerpanej podpory. Na splnenie nároku je nutné byť v evidencii na úrade práce minimálne 3 mesiace. O doplatenie musíte požiadať sociálnu poisťovňu vypísaním tlačiva. Vyzerá takto:

Vzor žiadosti o dávku v nezamestnanosti časť žiadateľ Vzor žiadosti o dávku v nezamestnanosti časť žiadateľ


Ak požiadate o doplatenie, musíte znova odpracovať 2 roky

Možno sa potešíte novej práci a poviete si, že by sa hodili peniaze navyše. Dobre to však zvážte. Ak požiadate o doplatenie dávky, musíte znova odpracovať 730 dní aby ste znovu získali nárok na podporu ak náhodou z novej práce odíde. Ak nepožiadate, v prípade straty zamestnania môžete dobrať nevyčerpanú podporu v nezamestnanosti v rovnakej výške.

Žiadosť nájdete na stránke sociálnej poisťovne

Tlačivo na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti môžete stiahnuť na stráne sociálnej poisťovne. O doplatenie ostávajúcej podpory v nezamestnanosti nemusíte požiadať ihneď. Máte na to 3 roky. Potom sa nárok na dávku v nezamestnanosti premlčí a už ju nezískate spätne.