Dávka v nezamestnanosti

Rok 2024

Podpora v nezamestnanosti v roku 2024 nahrádza príjem evidovaným nezamestnaným, ktorí prišli o prácu. Okrem evidencie na úrade práce je nutné splniť podmienku odpracovať 730 dní za posledné 4 roky. Platením poistenia v nezamestnanosti získavate nárok na dávku v nezamestnanosti. Na základe vašej hrubej mzdy si môžete vypočítať výšku podpory v nezamestnanosti. V tabuľke si pozrite, akú dávku v čistom dostanete z vašej hrubej mzdy podľa dĺžky kalendárneho mesiaca.

Podpora v nezamestnanosti a jej výška:

Hrubá mzda 31 dní 30 dní 28 dní
400 € 203,90 € 197,30 € 184,20 €
500 € 254,80 € 246,60 € 230,20 €
600 € 305,80 € 295,90 € 276,20 €
700 € 356,80 € 345,30 € 322,20 €
800 € 407,70 € 394,60 € 368,30 €
900 € 458,70 € 443,90 € 414,30 €
1000 € 509,60 € 493,20 € 460,30 €
1100 € 560,60 € 542,50 € 506,40 €
1200 € 611,60 € 591,80 € 552,40 €
1300 € 662,50 € 641,10 € 598,40 €
1400 € 713,50 € 690,50 € 644,40 €
1500 € 764,40 € 739,80 € 690,50 €
1600 € 815,40 € 789,10 € 736,50 €
1700 € 866,40 € 838,40 € 782,50 €
1800 € 917,30 € 887,70 € 828,50 €
1900 € 968,30 € 937,00 € 874,60 €
2000 € 1019,20 € 986,40 € 920,60 €

Ako sa počíta výška dávky?

Výška podpory v nezamestnanosti predstavuje 50% z hrubej mzdy. Presný výpočet podpory v nezamestnanosti nie je zložitý. Priemer všetkých výplat za posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie rozhoduje o jej výške. Ak ste napríklad mali hrubú mzdu 1000€, výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024 bude 500€ v čistom. Zatiaľ nemáme informáciu, že by sa to malo meniť v roku 2025. Rovnaké pravidlá platili aj minulý rok 2023. Ak máte nadštandardný príjem, existuje aj strop pre maximálnu výšku podpory.

Ako dlho môžem poberať podporu v nezamestnanosti?

Na Slovensku sa v porovnaní s mnohými inými štátmi Európy neskúma dôvod výpovede. Je úplne jedno, či vám dal výpoveď zamestnávateľ, skončili ste pracovný pomer dohodou alebo ste dali výpoveď bez udania dôvodu. Podporné obdobie trvá 6 mesiacov. Ak už podporu v nezamestnanosti poberáte, odporúčame spolupracovať s úradom práce, aby vás zbytočne nevyradili. Dátum budúcej návštevy si riadne zapamätajte a keď vám niečo povedia, že máte priniesť, tak to prineste. Ak vás z evidencie vyradia, dávka v nezamestnanosti vám už nebude vyplácaná.

Vybavenie žiadosti a výplatný termín

Podporu v nezamestnanosti je najrozumnejšie vybaviť hneď po 1. návšteve úradu práce. Dostanete potvrdenie o zaradení do evidencie nezamestnaných. Vypíšte si žiadosť o dávku v nezamestnanosti a odovzdajte ju na úrade práce alebo v sociálnej poisťovni. Po určitej dobe vám príde rozhodnutie, kde vám oznámia denný vymeriavací základ. Dávka v nezamestnanosti sa väčšinou vypláca do 15. kalendárneho dňa v mesiaci spätne, ak si ju budete chcieť dať poslať na účet. Ak máte záujem o výplatu formou poštovej poukážky, podporu v nezamestnanosti dostanete spätne medzi 18. až 27. dňom v mesiaci.